Republikański projekt ‘Let’s create a story’

Aktualności

Uważa się, że w dobie nowych technologii i wynalazków młodzi ludzie nie mają czasu ani chęci na czytanie książek. Książki stają się coraz mniej popularne szczególnie wśród młodych ludzi. W tym roku uczniowie klas ósmych wraz z nauczycielką języka angielskiego Nadieżdą Rusiecką udowodnili, że młodzież ciągle ceni książki. Darek B., Dominik Cz., Kamila P. i Agnieszka S. z 8b oraz Edwin M. i Riczard R. z 8c wzięli udział w republikańskim projekcie ‘Let’s create a story’ („Stwórzmy opowiadanie”). W tym roku była to już piąta edycja. Celem projektu jest rozwijanie zainteresowania uczniów językiem angielskim, inspirowanie i zachęcanie młodzieży do aktywnego, kreatywnego i oryginalnego wyrażania swoich myśli, komunikacji i współpracy. Uczestnikami projektu są zespoły uczniów 8–12 klas szkół ogólnokształcących, których w tym roku było aż 40. Podczas projektu uczestnicy podzieleni na dziesięć zespołów ułożyli i zilustrowali dziesięć opowiadań, które zostały umieszczone w e-booku. Co ciekawe, każda drużyna stworzyła inną część historii – uzupełniając historię poprzedniej drużyny.
Zapraszamy do przejrzenia kreatywnej książki uczniów i odkrycia na jej stronach czegoś dla siebie, gdyż „Za każdym razem, gdy książka trafia w kolejne ręce, za każdym razem, gdy ktoś wodzi po jej stronach wzrokiem, z każdym nowym czytelnikiem jej duch odradza się i staje się coraz silniejszy.” („Cień wiatru”, Carlos Ruiz Zafón)

https://view.joomag.com/lets-create-a-story/0279597001584383266

Nauczycielka języka angielskiego
Nadieżda Rusiecka