„Razem dla Edukacji. Rodzina Polonijna”

Aktualia Projekty

W ramach projektu „Razem dla Edukacji. Rodzina Polonijna”  na zaproszenie Katolickich Szkół w Łomży uczniowie klas 6 i 7  gościli w Centrum Aktywnego Wypoczynku w Gwarku koło Giżycka. Czas wypełniony był po brzegi zajęciami, rozgrywkami, warsztatami. Wiedza podawana w ciekawy sposób staje się prawdziwą przygodą. Dlatego połączono naukę z zabawą. Celem projektu było przede wszystkim  nawiązanie współpracy pomiędzy uczniami i nauczycielami obu szkół.  Wymagało to od uczniów aktywności, zaangażowania i wiedzy o regionie, z którego się pochodzi. Wilno doczekało się należnego miejsca wśród prezentacji – uczniowie przedstawili scenki dotyczące miasta, jego historii i dnia współczesnego.  Uczniowie z Łomży przybliżyli wilniukom historię swojego miasta. W ten sposób uczczono stulecie niepodległości Litwy i Polski.

A wieczorami integrowało ognisko z kiełbaskami i konkursem piosenek  (górą byli uczniowie z Wilna), szalona dyskoteka. Ogarnięci historycznym zapałem w drodze powrotnej zwiedziliśmy twierdzę-muzeum w Boyen. Do Wilna wróciliśmy pełni pozytywnych wrażeń, z bagażem nowych doświadczeń  i zapału do poznawania przeszłości obu ojczyzn. Za pomoc w zorganizowaniu spotkania jesteśmy wdzięczni p. Hance Gałązce, prezesowi Łomżyńskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.