Projekt „Patron mój i twój“

Aktualia Osiągnięcia

W kwietniu uczniowie 7-8 klas naszego progimnazjum uczestniczyli w projekcie edukacyjnym "Patron mój i twój". Organizatorem był samorząd uczniowski z Wileńskiego gimnazjum im. Wł. Syrokomli. Jednym z celów projektu-rozwijać ciekawość uczniów, zachęcać do zainteresowania się biografią sławnych ludzi oraz historią swojej placówki.

Gratulujemy naszej drużynie, która w wiktorynie projektu edukacyjnego zajęła I miejsce!