Podziękowanie

Aktualia

vv

Serdecznie dziękujemy i zachęcamy do naśladowania

Dzięki ofiarodawcom biblioteczny księgozbiór został wzbogacony o 107 woluminów.

Szczególne podziękowanie kierujemy do:

Klas: 2e,3b,1c,4b, 1e, 7d, 3c.

Uczniów: A. Czerniak 7b, G. Gieglytie 7b, E. Szabłowinskij 8b, E. Berdowskiej 2a, D. Geben 5a, K. Zujevicz 8a,

M. Kołoszewskiej 7c, P. Juszkiewicz 2a, A. Śnieżko 2a, K. Śnieżko 2a, J. Marcinkiewicz 7c, A. Bokszańskiej 1c, D. Woronieckiego 6a, T. Sienkiewicz 4d,

A. Pawłowicz 6a, M. Moloczko 7b, E. Pekarskitie 7b, K. Misewicz 7b, P. Ilukiewicz 5a, K. Kliukauskaitie 5a, E. Cicenaitie 5a, K. Wiszniewskiej 5d,

S Pasziunaitie 5d, K. Wiersziło 5d, E. Żurałowicz 7c, E. Woitkiewicz 7c, a. Skubiłowaitie 7c, J. Pawliukowicz 7d, A. Narkiewicz 7c.

Nauczycieli: E. Noskienė, I. Jakštienė, E. Gerulaitienė, E. Steiblienė, E. Stankevičienė.

Bibliotekarki