Wspólny Kwiatek dla Hospicjum

Akcje Aktualności

,,Więcej jest szczęścia w dawaniu, aniżeli w braniu” (Dz20,35)

Idąc za wewnętrznym przynagleniem i biorąc udział w zorganizowanej akcji ,,Wspólny Kwiatek dla Hospicjum”, człowiek doświadcza głębokiej satysfakcji, by czynić dar z siebie. 

Serdecznie dziękujemy Wspólnocie naszego progimnazjum, wszystkim, kto nie jest obojętny na ból i cierpienie drugiego człowieka, za wsparcie pacjentów z hospicjum. Nasza społeczność szkolna zebrała 5333,50 €. Dziękujemy za hojność i dar serca.

Dyrektor Janina Wysocka