Naszą szkołą opiekuje się policja

 

VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO VILNIAUS MIESTO PENKTASISPOLICIJOS KOMISARIATAS

Laisvės pr. 80, Vilnius, el. p. vilniausvpk.kanceliarija@policija.lt

 Viršininkas

Vitalijus Karpukas

 Veiklos skyriaus viršininkas

Laimonas Pradkelis

 VILNIAUS JONO PAULIAUS II PROGIMNAZIJĄ 

PRIŽIŪRI POLICIJOS KOMISARIATO PAREIGŪNAI, KURIE ATSAKINGI:

Už bendrąją prevencinę veiklą

(Pvz. teisinis švietimas pagal poreikį švietimo ir ugdymo įstaigose, jaunųjų policijos rėmėjų veiklos organizavimas, dalyvavimas organizuojamuose tėvų susirinkimuose atsižvelgiant į poreikį): 

 Vyriausioji tyrėja

Laura Šimonienė

tel.:(8 5) 271 95 97

 Vyresniojityrėja

Kristina Bikbajeva

tel.:(8 5) 271 95 97

Už individualiąją prevencinę veiklą

(Pvz. prašymų, pranešimų, skundų nagrinėjimas, dalyvavimas mokymo įstaigos vaiko gerovės komisijos veikloje)

 Vyriausiojityrėja

Laura Dajorė

 

tel. (8 5) 271 64 84

      el. p. laura.dajore@policija.lt