Wyposażenie szkół w nowe technologie do nauczania nauk przyrodniczych i technologicznych

  Vaizdo rezultatas pagal užklausą „mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Vaizdo rezultatas pagal užklausą „mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų progimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.      Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą. Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:
http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.
  • Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.
  • Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.
  • Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

5 klasių mokiniai informatikos būrelyje su Snap Circuits elektronikos rinkiniu kuria įvairius įrenginius,  tokius kaip AM radijas, įsilaužimo signalizacija, durų skambutis ir tai nėra viskas!

7-8 klasių mokiniai informacinių technologijų pamokose, naudodamiesi elektronikos komponentais (GTM priemonės), sujungė elektros grandinę ir su Micro:Bit kompiuteriuko pagalba programavo jos veikimą. Taip kūrybinės idėjos įgauna materialų pavidalą.