Wizja i misja szkoły

Filosofija 

    „Ateitis prasideda šiandien, ne rytoj…“( Jonas Paulius II).  Jono Pauliaus II gyvenimo ir veiklos pavyzdžiu, su didele atsakomybe žvelgti į dabarties ir ateities pasaulį, ruoštis jame dorai ir atsakingai gyventi.                      

Vizija

          Jono Pauliaus II progimnazija– tai brandi ir dinamiška mokykla, gebanti dirbti ne sunkiau, o sumaniau, susitelkdama į tuos veiksnius, kurie lemia rezultatą.

Misija

          Jono Pauliaus II progimnazija teikia kiekvienam prieinamą, kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir I pakopos pagrindinį išsilavinimą, padeda mokiniams suvokti savo teises ir pareigas, sudaro galimybes imtis iniciatyvos ir atsakomybės, ugdo dorą Lietuvos pilietį, neneigiantį ir nemenkinantį kiekvienos tautybės kultūros ir tradicijų, puoselėjantį krikščionišką moralę, tautinę pagarbą ir toleranciją.