Samorząd uczniowski

Mokinių tarybos sąrašas (2020-2021)

 

Pirminikas(-ė)                              

Pirmininko(-ės) pavad.       

Sekretorė                            Novicka Kinga        7F

                                     

                                     Nariai:

 1. Doroškevič Adriana
 2. Subotovič Monika
 3. Geglytė Emilija
 4. Oleškevič Evelina
 5. Gric Maja
 6. Sevruk Paulina
 7. Tučkovska Kamila
 8. Zarembaitė Evilija
 9. Degesytė Aurora
 10. Gaverski Edvin
 11. Jarmalkovič Elina
 12. Bortkevič Justyna
 13. Konaš Emilija
 14. Kozlovski Raimund
 15. Novicka Kinga
 16. Račicka Agneška
 17. Tomaševič Beata
 18. Vasiukevič Justyna
 19. Denisenko Kamila
 20. Denisenko Kinga
 21. Dmitrijeva Diana
 22. Giedrytė Izabela
 23. Paškevič Paulina
 24. Petkevičiūtė Agata
 25. Salmanovič Patricija
 26. Sinkevič Mateuš
 27. Veikšnia Karina
 28. Kukaitė Karina
 29. Navikaitė Palina
 30. Jurgelevič Kamila
 31. Radzevič Viktorija
 32. Sakson Jakub
 33. Gaidis Natalia
 34. Kisel Ivona
 35. Zenevič Jaroslav
 36. Zinkevič Karol
 37. Leščinski Matas
 38. Žuralovič Emilija
 39. Urbanovič Bartoš Voiciech
 40. Voinilo Jakub

 

Deleguoti į mokyklos tarybą :

 1. Salmanovič Patricija 8D
 2. Sinkevič Mateuš       8D
 3. Veikšnia Karina        8D

Mokinių savivaldos reglamentas

 

Savivaldos tikslai

 1. Ryšių tarp mokytojų, administracijos bei mokinių palaikymas.
 2. Mokinių teisių gynimas.
 3. Garbingas atstovavimas mokyklai už jos ribų.
 4. Įvairių švenčių ir renginių organizavimas mokykloje.
 5. Pagalbos teikimas užtikrinant tvarką mokymo įstaigoje.

 

Veiklos principai

 1. Į mokinių savivaldą renkami 6-8 klasių mokiniai – du kandidatai iš kiekvienos klasės.
 2. Savivaldos nariai patys išrenka pirmininką, pavaduotoją  ir 3  atstovus į Mokyklos tarybą.
 3. Sprendimai priimami balsų dauguma.
 4. Kiekvienas savivaldos narys privalo laikytis Mokyklos reglamento, lankyti pamokas ir stropiai mokytis.
 5. Savivaldos narys gerbia draugus ir mokyklos darbuotojus, kruopščiai vykdo jam patikėtas užduotis.
 6. Visas užduotis savivaldos narys atlieka laiku.
 7. Savivaldos nariai susitinka kartą per savaitę aktualių klausimų aptarimui. Dalyvavimas šiuose susirinkimuose būtinas.
 8. Savivaldos narys privalo išklausyti besikreipiančius į jį mokinius ir, esant galimybei, suteikti pagalbą.
 9. Savivaldos narys nerūko, negeria ir nevartoja narkotikų.
 10. Mokinių savivalda kasmet kuria veiklos planą. Reglamento nesilaikantis narys gali būti įspėtas, pašalintas nuo pareigų arba gali būti laikinai sustabdyta jo veikla.