Logopeda

Janina Orševska

Logopedinės pagalbos paskirtis ir uždaviniai

Pagalbos paskirtis – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos  sutrikimų.

Uždaviniai:

  • įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
  • šalinti specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos  sutrikimus;
  • konsultuoti tėvus, mokytojus, pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
  • dalyvauti mokyklos vaikų gerovės komisijos veikloje;
  • bendradarbiauti su Vilniaus miesto psichologine – pedagogine tarnyba;

Logopedinė pagalba mokykloje teikiama, kai 

  • mokinys į logopedę kreipiasi savarankiškai;
  • prašo mokinio tėvai ( globėjai );
  • kreipiasi mokytojai, gavę mokinio tėvų ( globėjų ) sutikimą;

Darbo laikas:

Tiesioginis darbas su mokiniais

Pirmadienis:      8:00 – 14:30

Antradienis:      10:20 – 14:10

Trečiadienis:      8:00 – 15:00

Ketvirtadienis:   10:55 – 15:50

Penktadienis:     8:00 – 14:30

Konsultacijų lai kas:

Pirmadienis:     7:30 – 8:00

Antradienis:      14:10 – 14:40

Trečiadienis:     7:30 – 8:00

Ketvirtadienis:  13:40 – 14:10

Penktadienis:     7:30 – 8:00

                           10:40 – 11.10

Pietų pertrauka:

11:40 – 11:55

Informacja

Jak powinna być przeprowadzana diagnoza dziecka podejrzanego o dysleksję

Krótkie wędzidełko podjęzykowe

Kolejność pojawiania się głosek  w rozwoju mowy dziecka