Logopeda

 Kab.  Nr. P9

Janina Orševska

Logopedinės pagalbos paskirtis ir uždaviniai

Pagalbos paskirtis – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Uždaviniai:

  • įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
  • šalinti specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
  • konsultuoti tėvus, mokytojus, pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
  • dalyvauti mokyklos vaikų gerovės komisijos veikloje;
  • bendradarbiauti su Vilniaus miesto psichologine – pedagogine tarnyba;

Logopedinė pagalba mokykloje teikiama, kai 

  • mokinys į logopedę kreipiasi savarankiškai;
  • prašo mokinio tėvai ( globėjai );
  • kreipiasi mokytojai, gavę mokinio tėvų ( globėjų ) sutikimą;

Darbo laikas:

Pirmadienis:    10:55 – 14:35

Antradienis:       8:00 – 14:35

Trečiadienis:      8:00 – 12:45

Ketvirtadienis:  12:00 – 15:25

Penktadienis:     8:00 – 15:25

Konsultacijų laikas:

Pirmadienis:             –

Antradienis:      7:30 – 8:00;

Trečiadienis:     7:30 – 8:00; 12:45 – 13.15

Ketvirtadienis:  13:40 – 14:40

Penktadienis:    7:30 – 8:00

Pietų pertrauka: 11:40 – 12:00