Logopeda

  Nr. Gab. P9

Janina Orszewska

Cele i zadania pomocy logopedycznej

Cele pomocy logopedycznej – udzielanie specjalnej pomocy pedagogicznej uczniom, mającym zaburzenia komunikacji językowej.

Zadania:

  • ocenianie rozwoju mowy uczniów, ustalenie zaburzeń wymowy, rozwijanie komunikacji językowej;
  • korekcja wad wymowy u dzieci specjalnej troski;
  • konsultowanie rodziców i nauczycieli na temat udzielania pomocy uczniom;
  • uczestniczenie w szkolnej komisji VGT;
  • współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

Pomoc logopedyczna w szkole jest udzielana, kiedy:

  • uczeń zwraca się samodzielnie;
  • zwraca się rodzic (opiekun);
  • zwraca się nauczyciel, który uzyskał zgodę rodziców (opiekunów).

Czas pracy:

Poniedziałek:  10:55 – 14:35

Wtorek:             8:00 – 14:35

Środa:               8:00 – 12:45

Czwartek:        12:00 – 15:25

Piątek:               8:00 – 15:25

Konsultacje:

Poniedziałek:      –

Wtorek:           7:30 – 8:00

Środa:            7:30 – 8:00; 12.45 – 13.15

Czwartek:     13:40 – 14:40

Piątek:            7:30 – 8:00

Przerwa obiadowa: 11:40 – 12:00