Litwa za czasów Mendoga

Aktualia

5 grudnia uczniowie klas 3a, 3b, 3c, 3d oraz 4c i 4d naszego progimnazjum wzięli udział w lekcji edukacyjnej pt. „Litwa za czasów Mendoga“, której celem było zapoznanie się z okresem kształtowania się państwa litewskiego. Nie była to zwyczajna lekcja! Uczniowie przymierzali stroje i ozdoby, które w XIII wieku służyły Litwinom.  Niektórzy ubrali się nawet w strój pochodzący z XII wieku. Dzieci dowiedziały się wiele na temat naczyń i pokarmów przodków litewskich, a niektóre potrawy nawet degustowali. Po wykonaniu kilku zadań praktycznych uczniowie zapoznali się z życiem codziennym wojownika średniowiecza. Uczniowie dowiedzieli się o roli króla Mendoga w zjednoczeniu ziem bałtyckich.

Degustacja potraw oraz przymierzanie strojów sprawiły najwięcej radości podczas zajęć edukacyjnych.