List do rodziców, uczniów i nauczycieli

Aktualności

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju nie uległa poprawie, nadal jesteśmy objęci czerwoną strefą oraz dużą liczbą zakażeń koronawirusem. 

Najważniejsze jest nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących obostrzeń i zakazów, wprowadzonych w związku z COVID -19.

Informujemy, żeProgimnazjum im. Jana Pawła II od 30 listopada do 17 grudnia br.pracuje według wcześniej ustalonych zasad: 

Wychowankowie grup przedszkolnych, uczniowie klas 1-4 oraz klasy specjalnej:

 • Będą się uczyć według obecnego planu lekcji. 
 • Pomoc edukacyjna psychologa, pedagoga społecznego, pedagoga specjalnego, logopedy, pomocników nauczycieli będzie zapewniona dla dzieci w trybie dotychczasowym.

 • W stołówce oraz w bibliotece zostanie ten sam grafik żywienia oraz wypożyczania książek. 
 • Świetlica będzie czynna do godz. 18.00, w piątki do godz.17.00.
 • Ferie Świąteczne rozpoczną się 22 grudnia br., skończą się 4 stycznia 2021 r. (18 grudnia – ostatni dzień nauki w szkole, 21 grudnia – kształcenie nietradycyjne odbędzie się zdalnie).
 • I semestr dla uczniów klas 1-4 kończy się 22 stycznia 2021 r.
 •  Zebrania z rodzicamina temat przewidywanych osiągnięć w I semestrze odbędą się zdalnie w terminie 7-11 grudnia(dokładną datę i godzinę ustali wychowawca i poinformuje rodziców) 

Uczniowie klas 5-8:

 • Od 30 listopada do 17 grudniabędą się uczyć zdalnie, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć według wcześniej ustalonych zasad. 
 • Ferie Świąteczne rozpoczną się 22 grudnia br., skończą się 4 stycznia 2021 r. (21 grudnia – kształcenie nietradycyjne: Wigilie klasowe zdalnie). 
 • I semestr dla uczniów klas 5-8 kończy się 22 stycznia 2021 r.:
 • do 18 grudnia 2020 r. będą wystawione przewidywane oceny I semestru;
 • do 22 stycznia 2021 r. będą wystawione oceny I semestru.
 •  Zebrania z rodzicamina temat przewidywanych osiągnięć w I semestrze odbędą się zdalnie w terminie 14-18 grudnia(dokładną datę i godzinę ustali wychowawca i poinformuje rodziców).

Szanowni Uczniowie klas 5-8,

przed Wami ogromne wyzwanie. Zbliża się koniec I semestru!

Proszę Was w przypadku wszelkich wątpliwości i trudności w nauce zdalnej o informowanie na bieżąco nauczycieli i wychowawców (samodzielnie, np. przez e-dziennik TAMO lub prosząc o pośrednictwo rodziców). 

Pamiętajcie, że czas niechodzenia do szkoły, to nie są ferie. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!

Również należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i korzystając z Internetu oraz pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami. 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie uczniów klas 5-8!

Sytuacja, w której znaleźliśmy się, jest bardzo trudna. My, nauczyciele, bez pomocy Państwa nie będziemy w stanie realizować zdalnego nauczania. 

Prosimy uprzejmie: 

 1. O zachęcanie dzieci do samodzielnej pracy. 
 2. O utrzymywanie kontaktu z wychowawcą i nauczycielami, o regularne korzystanie z dziennika elektronicznego TAMO. 
 3. O wspieranie w miarę możliwości (ale nie wyręczanie) dzieci w wykonywaniu zadawanych prac.
 4. O korzystanie z porad i propozycji nauczyciela. Proszę nie unikać kontaktu z nauczycielem, pytać o wszystko i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka.

Dziecko w domu powinno, tak jak w szkole, samodzielnie pracować: pisać, liczyć, rysować, sprzątać, czuć się bezpiecznie i swobodnie w swej działalności. Powinno także ruszać się i wykonywać wiele prostych ćwiczeń gimnastycznych. 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie!

Proszę, abyśmy byli dla siebie wsparciem, nie zrzucali na siebie winy za aktualny stan, bo to niczyja wina. My, nauczyciele, tęsknimy już za dziećmi, swoją pracą i normalnością. Dla nas to również nie jest łatwa sytuacja, ale staramy się, aby wszystko przebiegało sprawnie i szło do przodu.

Bez Państwa nie damy rady. Musimy się wspierać, wykazywać się wyrozumiałością i cierpliwością. Niejednokrotnie udowodniliśmy, że wspólnie jesteśmy w stanie zrobić wiele i tym razem nam się uda. Życzę wszystkim zdrowia!!!                 

Usilnie prosimy, aby nie posyłać chorego dziecka do szkoły. Przypominamy o obowiązku poinformowania szkoły, jeśli zostaną Państwo objęci kwarantanną.                                                                                    

O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco. 

Ewentualne pytania prosimy kierować pod następujące adresy:

Dyrektor progimnazjum – Janina Wysocka

direktorius@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Wicedyrektor – Sabina Naruniec (kurator klas 5-6 oraz klasy specjalnej)

pavaduotojas2@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Wicedyrektor – Grażyna Basłyk (kurator klas 7-8)

pavaduotojas1@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Wicedyrektor – Irena Szostak (kurator grup zerowych, klas 1-4)

pavaduotojas3@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Wicedyrektor do spraw gospodarczych – Barbara Kołoszewska

ukvedys@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Kierownik sekretariatu – Krystyna Korolowa

rastine@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt