Lietuvių kalbos savaitė 2017

Języka litewskiego Aktualności

Vasario 6-10 dienomis mūsų progimnazijoje vyko tradicinė Lietuvių kalbos savaitė. Jos metu pradinių ir pagrindinių klasių mokiniai dalyvavo teminėse ir integruotose pamokose, viktorinose, įvairiuose susitikimuose, vyko į edukacinius užsiėmimus, muziejus, varžėsi lietuvių kalbos olimpiadose ir diktantuose. Savaitę vainikavo renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

Akimirkos iš Lietuvių kalbos savaitės

Visi 1 klasių mokiniai, išmokę jau nemažai lietuviškų raidelių, dailyraščiu rašė savo vardus, puošė juos piešinėliais, taip sukurdami gražią parodą (mokyt. D. Bagdonienė, R. Denkovska, A. Vaitkūnienė). 1a ir 1b klasių pirmokėliai (mokyt. R. Denkovska), įsikūniję į įvairius žvėrelius, vaidino pasaką apie laiškanešį. Juoko ir džiaugsmo buvo be galo daug!

2a klasės mokiniai (mokyt. Č. Bražinskienė ir R. Denkovska) proginėje pamokoje tema "Mano miestas Vilnius", turėjo galimybę pademonstruoti savo žinias, susijusias su mūsų šalies sostine. Tuo tarpu 2b klasės (mokyt. R. Denkovska) ir 3a klasės mokiniai (mokyt. E. Stankevičienė) dalyvavo "Protų mūšyje". Antrokai suko galveles, mindami mįsles ir minkles, o trečiokai turėjo pasiruošti "rimčiau" – visą mėnesį jie skaitė padavimus, kartojo svarbiausius Lietuvos istorijos faktus. Dalyvaudami viktorinoje vaikai pasižymėjo geromis žiniomis apie savo gimtinę ir "Protų mūšis" baigėsi lygiosiomis.

2c, 2d ir 2e klasių moksleiviai (mokyt. Č. Bražinskienė) svečiavosi priešmokyklinio ugdymo grupėse. Vaikai mažiesiems žiūrovams vaidino žiemos pasaką "Pirštinė". Jaunųjų aktorių pasirodymas buvo įvertintas gausiais plojimais. Trumpa kelionė po pasakų šalį dovanojo puikių emocijų tiek klausytojams, tiek veikėjams.

3c, 4b ir specialiosios klasės mokiniai (mokyt. Č. Bražinskienė ir E. Stankevičienė) susitiko su tautodailininke M. Čekolis. Edukacinių užsiėmimų metu vaikai susipažino su svarbiu Lietuvos kultūriniu paveldu – šiaudų sodų pynimo menu. Rišdami šiaudinius paukščius bei sodus mokiniai buvo nustebę, kad šis darbas reikalauja daug kantrybės, didelio susikaupimo ir patirties. Pirmieji mūsų mokinių darbeliai supasi palubėje, progimnazijos pirmame aukšte.

Integruotoje lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamokoje (mokyt. A. Autuch, R. Denkovska, N. Januševičienė) 4c klasės mokiniai plačiau susipažino su lietuvių tautos patriarcho Jono Basanavičiaus gyvenimu ir kūryba, o jų sukurti darbai atsidūrė parodoje.

4a klasės mokiniai (mokyt. J. Blaževič ir R. Denkovska) varžėsi viktorinoje apie Lietuvą. Nelengvas darbas yra greitai, taisyklingai ir išsamiai atsakyti į mokytojų paruoštus klausimus arba per nustatytą laiką gerai atlikti užduotį.

5a klasės mokiniai (mokyt. I. Jaštienė, G. Vaitiekėnienė) viktorinai "Ką žinai apie Lietuvą?" ruošėsi iš anksto – domėjosi Lietuvos istorija, kultūra, gamta, mokėsi eilėraščius, dainas, rengė pristatymus. Už puikų pasirodymą jie buvo apdovanoti saldžiais prizais ir pažymiais.

5b, 5c ir 8a klasės gilino savo žinias apie poetus – jie buvo pakviesti į pamoką, skirtą Jono Bradūno 100 metų gimimo jubiliejui (mokyt. N. Januševičienė).

Penktų ir šeštų klasių moksleiviai (mokyt. I. Jaštienė, G. Vaitiekėnienė) dalyvavo 3D projekte "Aš labai myliu Lietuvą". Mokiniai gamino trijų spalvų širdį iš kiaušinių dėžučių, darbelius puošė pasirinktu eilėraščiu apie Lietuvą. Darbų paroda eksponuojama mokyklos koridoriuje.

6c ir 6e klasių mokiniai (mokyt. L. Mažeikienė) paruošė kūrybinį darbą – iškarpytomis ir priklijuotomis raidėmis kūrė pastraipas "Linkėjimai Lietuvai".

6c bei 7-tos klasės (L. Noskienė) visa savaitę žiūrėjo filmus, susijusius su svarbiausiomis Lietuvos istorinėmis datomis bei veikėjais.

Mokytojos I. Jaštienė ir G. Vaitiekėnienė pasiūlė moksleiviams surengti parodą "Mano namų biblioteka". 6-7 klasių moksleiviai fotografavo ir aprašė savo namų biblioteką. Pamokose pristatinėjo savo knygų kampelius ir diskutavo apie knygų svarbą žmogaus gyvenime. Darbų paroda eksponuojama koridoriuje.

7a klasės mokiniai (mokyt. E. Stankevičienė) apsilankę Valdovų rūmuose dalyvavo edukaciniame užsiėmime "Raštijos triumfas". Septintokai susipažino su Lietuvos raštingumo keliu, nueitu iki Renesanso. Mokiniai turėjo galimybę iš odos skiautelės pagaminti knygos skirtuką, paliesti pergamentą. Tikru iššūkiu tapo bandymas rašyti žąsies plunksna.

Vienoje iš parodų atsidūrė nuotaikingi 7a ir 7c klasių mokinių (mokyt. E. Stankevičienė) kūrybiniai darbai "Sinonimų aukcionas".

Vasario 8 dieną 8c klasės moksleiviai (mokyt. I. Jaštienė. G. Vaitiekėnienė) lankėsi Genocido aukų muziejuje edukaciniame užsiėmime "Vaikai tremtyje". Po sukrečiančio pasakojimo apie tremtinių tragiškus išgyvenimus mokiniai dalyvavo ekskursijoje po buvusius KGB rūmus, klausėsi šiurpą keliančio pasakojimo apie kankintus ir nužudytus žmones.

Vasario 9 dieną mokykloje svečiavosi misijos "Sibiras 2016" dalyvė I. Meškinytė. Po jautrios ir liūdnos įžangos, kurią parengė aštuntokai (mokyt. I. Jaštienė, G. Vaitiekėnienė), viešnia pasidalino misijos įspūdžiais ir išgyvenimais, patirtais Sibiro platybėse. Per lietuvių kalbos pamokas moksleiviai stebėjo ir aptarė dokumentinį filmą "Ledo vaikai", dalinosi ekskursijos, susitikimo įspūdžiais, kuriuos išsakė iliustruotoje miniatiūroje "Tremtis".

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas

Vasario 15 dieną progimnazijoje paminėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną (mokyt. J.Blaževič, L. Mažeikienė, L.Noskienė, A. Rogėlevič). Aktų salėje vykusios iškilmės prasidėjo Tautiška giesme. Vėliau renginio vedėjai priminė istorines Vasario 16-osios aplinkybes. Pabrėžė, koks sunkus Lietuvai buvo kelias į laisvę. Mokiniai akcentavo, kad viena svarbiausių valstybės ir tautos vertybių yra kalba. Nuskambėjo daug gražių žodžių apie kalbą, tėvynę ir laisvę. Minėjimą papuošė septintokų atliekamos dainos, fleitų melodijos, skaitomi eilėraščiai ir prozos kūriniai. Šventinę nuotaiką padėjo sukurti "Kepurinė", kurią atliko šokių ansamblis "Grūdelis".

Renginyje diplomais ir saldžiomis dovanėlėmis buvo apdovanoti įvairių konkursų ir olimpiadų, vykusių lietuvių kalbos savaitės metu, laimėtojai.

Sveikindama visus su Lietuvai reikšminga švente mokyklos direktorė pasakė, kad valstybę kuria jos žmonės, ir palinkėjo būti aktyviais, atsakingais bei laisvę branginančiais savo šalies piliečiais.

Sveikiname mokinius, iškovojusius prizines vietas lietuvių kalbos olimpiadose ir diktantuose.

3 klasių lietuvių kalbos olimpiados nugalėtojai

I miejsce – Gabrielė Bazurina 3c

II miejsce – Gabriela Presnova 3a

III miejsce – Patricija Jonaitytė 3a

4 klasių lietuvių kalbos olimpiados nugalėtojai

I vieta– Sabina Pervienytė 4a

II miejsce – Emilija Ilzė Kriščiuns 4c

III miejsce – Lukas Dobrovolskis 4b

5 klasių lietuvių kalbos diktanto nugalėtojai

I miejsce – Evelina Chovanska 5b

II vieta – Karolina Matulevič 5c

III miejsce – Kinga Kliukauskaitė 5a

6 klasių lietuvių kalbos diktanto nugalėtojai

I miejsce – Adam Kozlovski 6e

II miejsce – Patricija Adamovič 6c

II miejsce – Gabriela Denkovska 6a

II miejsce – Marta Sakson 6e

III miejsce – Edita Machnicka 6e

7 klasių lietuvių kalbos olimpiados nugalėtojai

I miejsce – Agnė Skubilovaitė 7c

II miejsce – Vanesa Jevdokimenko 7d

III miejsce – Sebastian Konecki 7a

8 klasių lietuvių kalbos diktanto nugalėtojai

I miejsce – Martina Jarmalkovič 8a

II miejsce – Eliza Petrovska 8c

II miejsce – Kamila Zujevič 8a

III miejsce – Emilija Pozniakova 8b