Języka litewskiego uczymy się inaczej!

Aktualności

K. Ivinskis

LIETUVA

Maža žemėlapy, bet didelė širdy,

Tėvyne Lietuva, gražiausia man esi.

Tau veidą prausia Baltijos banga,

Kai saulė vaikšto pro rugius basa.

Ostatnie lekcje języka litewskiego w klasach 1c oraz 2a przebiegały w formie nietradycyjnej. Pierwszaki brały udział w integrowanej lekcji języka litewskiego oraz poznawania przyrody pt. ,,Detektywi przyrodniczy“ (naucz. A. Autuch, O. Rimašienė, G. Vilkanecienė). Uczniowie chętnie wyszli w teren, gdzie ćwiczyli swą spostrzegawczość obserwując drzewa, kwiaty, ptaki, owady, a na drodze powrotnej do klasy spotkali rodzinę biedronek! Kontakt z naturą sprawił, że dzieciaki się niezmiernie zdziwiły, iż lekcja już dobiegła końca. 

Uczniowie klasy 2a mieli lekcję integrowaną języka litewskiego oraz poznawania przyrody pt. ,,Rzeki oraz jeziora Litwy“ (naucz. A. Stankiewicz, R. Denkovska, G. Vilkanecienė), podczas której poznali najdłuższe rzeki oraz najgłębsze jeziora naszego kraju. Doskonalili umiejętność korzystania z mapy, rozwiązywali zagadki, współpracując w grupach wykonali zadanie gramatyczne, a najodważniejsi sprawdzili swe wiadomości w konkursie ,,prawda/fałsz“.

Uczniowie klas 1a, 1b, 1d mieli lekcje nietradycyjne pt. ,,Micė acė kumpacėlė, kas išbarstė abėcėlę?“. Podczas lekcji pierwszaki śpiewały, recytowały wierszyczki o abecadle, z liter układały wyrazy, zdania, a przede wszystkim świetnie się bawiły!

Lekcje nietradycyjne niewątpliwie rozwijają kreatywność, pomagają uczniom kształtować osobiste i społeczne kompetencje, które na pewno się przydadzą podczas wakacji letnich!