Legendy o Wilnie

Aktualia

Z okazji urodzin Wilna w 6d klasie odbyła się zintegrowana lekcja języka litewskiego i języka polskiego, która wciągnęła uczniów w wir litewskiej historii i twórczości pisarzy. Zadaniem szóstoklasistów było – praca w grupach w celu ujawnienia portretu literackiego Lizdejki, porównanie poematu "Giesmė apie Gediminą" i opowiadania "Legenda apie geležinį vilką". Trudne pytania nauczycieli – I.Jakštienė, A.Šilanskienė i S.Stankiewicza – zostały oczywiście wyjaśnione. Kolejnym ważnym zadaniem lekcji było ukierunkowanie na twórczy i efektywny rozwój pracy, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i za członka grupy.