„Kto nie zna gwar języka ojczystego – zna język tylko do połowy” – Witold Doroszewski

Aktualia Języka polskiego

Niedawno minął Tydzień Języka Polskiego, który trwał w dniach 13-25 kwietnia. Był on poświęcony gwarom języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem dialektu Wileńszczyzny. Nauczyciele języka polskiego zorganizowali dla uczniów naszej szkoły mnóstwo ciekawych spotkań, koncertów, zajęć nietradycyjnych i konkursów. Zaczęło się od corocznej, V MINIOLIPIADY JĘZYKA POLSKIEGO,  zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polonistów na Litwie w Szkole Podstawowej w Kolonii Wileńskiej, w której wzięły udział uczennice 8 klas naszego progimnazjum: Agata Dolżkowa 8c, Katarzyna Wojtkiewicz 8d, Gabriela Wojniłło 8b i Natalia Urbanowicz 8b. Uczestnicy zmierzyli się z testem gramatyczno-literackim oraz pisali wypracowanie na temat „Książki, które warto mieć we własnej biblioteczce”. Atmosfera współzawodnictwa i stres nie przeszkodziły uczennicy 8b klasy Natalii Urbanowicz w zdobyciu wyróżnienia oraz Gabrieli Wojniłło w zdobyciu III miejsca. Gratulujemy!

Następnym wydarzeniem Tygodnia był (18 kwietnia) konkurs krasomówczy „Legendy Wileńskie” dla klas 5-6 mający na celu przybliżenie uczniom piękna obyczajów, historii ziemi wileńskiej oraz kształcenie wypowiedzi ustnej. Uczniowie popisali się umiejętnościami opowiadania tekstu z uwzględnieniem intonacji, pauzowania, poprawnej wymowy. Oto lista laureatów:

 I vieta – Ewelina Ragucka 5b klasa (naucz. A.Griškevičienė)

II vieta – Inga Zacharewicz 5e klasa (naucz. S.Naruniec)

                     Elizabet Miluszkiewicz 5a klasa (naucz. B.Ustjanowska)

III vieta – Wanesa Jewdokimienko 6d klasa (naucz. S.Stankiewicz)

                      Konrad Jarmołkowicz 6a klasa (naucz. L.Tomaszewicz)

Uczestnicy otrzymali dyplomy z podziękowaniem za udział i drobne upominki, a laureaci cenne nagrody w postaci książek.

19 kwietnia był Dzień Filmu Polskiego. Uczniowie klas 5-6 mieli możliwość obejrzenia ekranizacji „W pustyni i w puszczy ”(reż. G.Hood), a uczniowie klas 7-8 „Syzyfowych prac” (reż.P.Komorowski).

20 kwietnia przyniósł uczniom klas 7 i 8 prawdziwą niespodziankę. W naszym progimnazjum mieliśmy zaszczyt goscić gawędziarza „Wincuka”, Dominika Kuziniewicza oraz znawczynię dialektów języka polskiego, dr Barbarę Dwilewicz, wykładowczynię UE w Wilnie, znawczynię dialektów jęz. plskiego. Pani B.Dwilewicz wygłosiła uczniom referat na temat gwary wileńskiej, zaś „Wincuk Bałbatunszczyk” sypał z rękawa dowcipami i dał przykład pięknej, barwnej gwary wileńskiej. Uczniowie docenili starania szanownych gości i wynagrodzili ich głośnymi, spontanicznymi brawami oraz upominkami.

W tym samym dniu nauczycielka języka polskiego i choreografii Bożena Ustjanowska przeprowadziła zabawę integracyjną dla wszystkich chętnych uczniów klas 5-8 i uczyła podstawowych kroków i figur polskich tańców ludowych: poloneza, oberka. Uczniowie chętnie, z uśmiechem na twarzy, ale i z powagą, tańczyli na oczach kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły.

We czwartek 21 kwietnia odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z przedstawicielami poetów polskich na Litwie z grupy „Nowa Awangarda Wileńska”, którzy tradycyjnie już, co roku przychodzą na spotkanie z młodzieżą szkolną. Uczniowie wysłuchali prezentacji grupy oraz przykładów wierszy z ust samych twórców, mieli możliwość zadać pytania. Dojrzałością pytań na temat potrzeby tworzenia zaskoczyli nieraz poetów oraz potwierdzili potrzebę takich spotkań.

W dniu 21 kwietnia odbyła się jeszcze jedna impreza. Tym razem to uczniowie starszych klas naszej szkoły przygotowali niespodziankę dla…nauczycieli. Zaprezentowali projekty na temat cech gwary wileńskiej w postaci prezentacji multimedialnych. Nauczyciele z zaciekawieniem obejrzeli prace uczniów. Na zakończenie uczennice klasy 8b Ewelina Gancewska i Agnieszka Lipniewicz zaśpiewały „Walc Wileński” przy akompaniamencie skrzypiec, na których zagrał Daniel Gancewski z 8b. Prezentacje multimedialne obejrzeli również uczniowie młodszych klas naszej szkoły. W tym projekcie zaangażowani byli uczniowie klas

8a: Ewa Szuszkiewicz, Katarzyna Rożewicz, Alicja Orłowska, Sabina Baniewicz, Mateusz Łatkowski

8b: Eliza Jakowlewa, Marzena Żukowska, Agnieszka Lipniewicz, Gabriela Wojniłło, Patrycja Markiewicz, Bolesław Pietkiewicz, Albert Kuszlewicz

7c: Małgorzata Minkiel, Kornelia Stankiewicz, Ewelina Waszkowicz, Eliza Piotrowska, Jakub Karasiuk

7b: Daniel Striżen, Aurelia Korenikowa, Emilia Pozniakowa, Alicja Łojewska, Marta Bogdziewicz, Erik Kluk, Emilia Łatkowska, Ryszard Miliszkiewicz, Katarzyna Stefanowicz, Krystian Suckiel

8d: Marian Kulesz, Katarzyna Wojtkiewicz

Tydzień Języka Polskiego zakończył się widowiskowym, barwnym, żywym przedstawieniem pt. „Kaziuki Wileńskie”, które przygotowały panie A.Judycka, B.Ustjanowska, Cz.Bražinskienė. Wystąpili uczniowie klas 5-8 z zespołów „Nastolatki” i „Ziarenko”. Występ obejrzeli uczniowie klas 7-8. Przedstawienie łączyło w sobie te elementy kultury polskiej na Litwie, które miał na celu pokazać, uwypuklić Tydzień Języka Polskiego, mianowicie obyczaje, przywiązanie do ziemi ojczystej, śpiew, tańce i piękno kresowego dialektu północno-wschodniego.