Konkursų verpetuose

Nietradycyjne nauczanie

Nors nuo mokslo metų pradžios tepraėjo du mėnesiai, mūsų progimnazijos mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, renginiuose, projektuose.

Pradinukai buvo pakviesti dalyvauti Vilniaus miesto pradinių klasių   mokinių dailyraščio konkurse. Iš gausaus dalyvių būrio į kitą etapą  galėjo patekti tik trys geriausi darbai. Liko išskirti Adomas Dulko (2a klasė), Patricija Luščinskytė (3a klasė), Gabriela Mečkovska (4c klasė).

Penktokai  dalyvauja tautosakos projekte "Tautosakos lobynai". Mokiniai kūrė pasakas be galo, mįsles. Aktyviausi buvo 5a ir 5b klasių moksleiviai, kurie surengė  savos kūrybos pasakų ir mįslių parodėles.

 Septintų  klasių mokiniai dalyvauja projekte "Baltijos kelias ir mūsų laisvė". Spalio mėnesį  surengta šiai datai skirta piešinių paroda, taip pat mokiniai renka  artimųjų, pažįstamų atsiminimus apie Baltijos kelią, juos užrašo.

Trečių – aštuntų klasių mokiniai pakviesti sukurti ketureilį savo geriausiam draugui ir dalyvauti ketureilių  konkurse, pavadintame "Labai paprastas konkursas, 2015".

                 Visiems linkime kūrybinės sėkmės!

Lietuvių kalbos mokytoja Neringa Januševičienė