Konkurs „Nasz językowy krajobraz kulturowy“

Konkursy Konkursy Aktualności

        Od listopada do grudnia 2021 roku odbywał się konkurs „Mūsų kalbinis kultūrinis kraštovaizdis“. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Lituanistów, Państwową Komisję Języka Litewskiego, Instytut Literatury Litewskiej i Folkloru, Instytut Języka Litewskiego oraz Towarzystwo Języka Litewskiego. Celem konkursu było zaciekawienie uczniów krajobrazem miejsca zamieszkania oraz rozwijanie myślenia twórczego. Do konkursu zgłoszono 20 prac uczniów klas 3-4 pt. „Pochodzenie nazw miejscowości“. Pracą uczniów kierowała nauczyciel metodyk języka litewskiego A. Nastajienė. W lutym 2022 roku prace uczniów zostały nagrodzone książkami oraz dyplomami.