Papież Jan Paweł II - „Nie lękajcie się!“

Aktualności

Na początku swego pontyfikatu Jan Paweł II do wszystkich ludzi skierował wezwanie: „Nie lękajcie się!“. 22 października uczniowie naszego progimnazjum wspominali kolejną rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Podczas lekcji języka litewskiego dzieci klas początkowych wzięły udział w różnorodnych zajęciach: współpracując w grupkach wykonały prace twórcze, oglądając prezentację przypomniały sobie biografię o papieżu Polaku, układały zdania, kolorowały, przygotowały piękną wystawę motyli. 

Czego dzisiaj lęka się człowiek? Uczeń? Dzieci udzieliły wiele różnych odpowiedzi na postawione pytanie i zapisały je na skrzydłach motyli: Nie lękajcie się prawdy. Nie lękajcie się podziękować. Nie lękajcie się popełniać błędy. Nie lękajcie się pytać. Nie lękajcie się otwartej rozmowy. Nie lękajcie się wiary. Nie lękajcie się smucić. Nie lękajcie się oddalić. Nie lękajcie się zaczekać. Nie lękajcie się być sobą… i jeszcze wiele innych lęków uniosły w górę skrzydła motyli.

Panie języka litewskiego Č. Bražinskienė, R. Denkovska, A. Nastajienė, O. Rimašienė, A. Vaitkūnienė, G. Vilkanecienė pomogły uczniom wyrazić lęk i w ten sposób dodać sobie mocy i pewności siebie. 

Nauczycielki języka litewskiego