Iliustruojame K. Donelaičio ,,Metus“

Aktualności

       Vos pavasario spinduliai sušildė žemę, šeštokai, per lietuvių kalbos pamokas perskaitę ir perpratę Kristijono Donelaičio ,,Metų“ ištraukas, padedami dailės mokytojos J. Krušinskaitės, ėmėsi iliustruoti dvi pasirinktas poemos eilutes. Vaikams nestigo fantazijos. Jie savo darbuose vaizdavo ir bitiną, žadinantį savo šeimyną, ir gandrą, gaspadoriškai ant kraiko tarkškinantį snapą, ir verpalus audžiančius vorus… Pasibaigus integruotam lietuvių kalbos ir dailės projektui ,,Dviejų K. Donelaičio ,,Metų“ eilučių iliustracija“, mokinių darbai papuošė mokyklos stendus ir atnešė tikro pavasario pojūtį.

                                                                                                            Mokytoja E. Gerulaitienė