Szanowni Rodzice (Opiekunowie) i Pracownicy Progimnazjum im. Jana Pawła II

Aktualności

Aby zapobiec rozprzestrzenieniu się epidemii COVID-19 w progimnazjum i kontynuować edukację kontaktową, w każdy piątek wychowawcy klas początkowych, klasy specjalnej i klas 5-8 będą rozdawać uczniom testy do samokontroli na COVID - 19.

Dla uczniów klas 5-8 testy samokontroli będą nadal wykonywane co 3-4 dni, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, w pomieszczeniach progimnazjum. Dlatego też uczniowie będą sprawdzani dwa razy tygodniowo – raz w progimnazjum, drugi raz w niedzielę w domu, przed powrotem do szkoły po weekendzie.

Testy samokontroli będą również wydawane na weekendy dla uczniów klas 1-4 i klasy specjalnej, którzy w szkole testują się metodą zbiorową (kaupiniu metodu). Ponadto testy zostaną udostępnione także tym uczniom, których rodzice nie podpisali jeszcze umowy na testowanie swoich dzieci w placówkach oświatowych. 

Szanowni Rodzice (Opiekunowie),

uprzejmie prosimy i mamy nadzieję, że w niedzielę zorganizujecie dla swoich dzieci badanie za pomocą szybkich testów samokontroli i o wynikach testowania poinformujecie wychowawców klasowych za pomocą e-dziennika Tamo przed powrotem uczniów do szkoły.