W jaki sposób przedstawić świat geometrii przestrzennej?

Aktualności

Najlepszym narzędziem do tego celu są wykonane własnoręcznie bryły geometryczne. Uczniowie klasy 4d wykonali i przedstawili figury przestrzenne. Dzięki wykonanym pracom na własne oczy zobaczyli wszystkie płaszczyzny i przekroje, łatwo dokonali samodzielnych rysunków, a także wykonywali zadania dotyczące pól i obwodów figur.