Dzień Patrona w Progimnazjum im. Jana Pawła II

Aktualia

Uczniowie odświętnie ubrani, na lekcjach słychać „Barkę” i słowa Jana Pawła II – to może oznaczać tylko jedno – centrum dnia stanowi Święty Patron. 41. rocznica pontyfikatu, zbliżający się Rok Jana Pawła II łączą całą społeczność szkolną w propagowaniu nauczania papieża Polaka.

Apogeum dnia stanowiła uroczysta msza św. z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli. Bohaterami byli uczniowie klas 1. i 5. – którzy z pełną odpowiedzialnością złożyli ślubowanie, że będą strzec honoru szkoły i stać na straży tradycji i wartości, którym przyświecają idee Patrona.