Droga księgonoszy

Aktualia

Wiemy, że księgonosze to jest fenomen litewski, znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. A czy wiemy, ile kilometrów przebyła książka, jakie przeszkody musieli pokonać księgonosze, aby dostarczyć tak cenną dla Litwy książkę? Jaki los czekał tych, którzy wpadli w ręce Murawjowa?

Podczas zintegrowanej lekcji języka litewskiego i geografii uczniowie klas 6a i 6d zapoznali się z historycznymi, geograficznych skalami, odległościami i układanką obiektów. Wykonując zadania, które przygotowały nauczycielki I.Jakštienė, K.Kordecka, A.Šilanskienė, G.Vaitiekėnienė, szóstoklasiści z sukcesem podróżowali po dróżkach księgonoszy. Migawki: