DĖMESIO!

Aktualności

Gerbiami Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos bendruomenes nariai, informuoju, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 patvirtintais Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, mokyklos vadovas iki sausio 20 dienos turi parengti metų veiklos ataskaitą.

Teikiu 2019 metų Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos direktorės veiklos ataskaitą.  VADOVO ATASKAITA

Prašau per 10 kalendorinių dienų pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo progimnazijos tarybos pirmininkei Leokadijai Kurdeko el. p.  leokadia72@mail.ru

Pagarbiai, Direktorė Janina Vysocka