Chroniąc przyrodę – chronimy siebie!

Aktualia

Czyste środowisko i nieskażona natura to największe atuty ludzkości. Od tego, w jaki sposób chronimy przyrodę, korzystamy z jej dóbr, dbamy o środowisko zależy nasza przyszłość. W dniu 20 marca podczas zintegrowanej lekcji języka litewskiego i przyrody w 4d klasie obchodzono Dzień Ziemi. Podczas tej lekcji nauczycielki D.Bagdonienė, K.Jacevičienė, G.Vilkanecienė przedstawiły uczniom informacje o wpływie odpadów na przyrodę i środowisko, mówiły o segregacji odpadów, o możliwości ich przetwarzania. Głównym celem lekcji było rozwijanie myślenia i odpowiedzialności u młodego człowieka, który powinien zachować zdrowe środowisko nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Aby osiągnąć wyznaczony cel nauczycielki przygotowały zadania uczniom, którzy byli podzieleni na 3 grupy (papier, plastik, szkło). Czwartoklasiści przeanalizowali wiersz o ekologii, rozwiązali rebus, tworzyli hasła o naturze, pisali pytania i odpowiedzi na temat "Jak długo trwa rozkładanie określonych odpadów?" Wierzymy, że edukacja ekologiczna uczniów pomoże im stać się bardziej świadomymi mieszkańcami Ziemi, uświadomić, że stanowią część natury, co z kolei przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych oraz utrzymania czystego i zdrowego środowiska.

Nauczycielka języka litewskiego Gražina Vilkanecienė