Kategoria: Klas początkowych

Dėmesio! VAIKŲ REGISTRACIJA Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ  2016-2017 m.m. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS ...