Uwaga!!!

Aktualności

   Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė ir teikia Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinę. Atmintinės tikslas – mažinti patyčių ir smurto atvejų skaičių mokyklos teritorijoje ir už jos ribų, laiku užtikrinti veiksmingą ir koordinuotą mokyklos bendruomenės narių elgesį patyčių ir smurto atvejų metu.

  Atmintinėje mokyklos darbuotojams pateikiama reagavimo į patyčias ar smurtą veiksmų seka, informacija mokiniams, ką daryti susidūrus su patyčiomis ar smurtu, patarimai tėvams, kaip kalbėtis su vaiku ir bendradarbiauti su mokykla.

REAGAVIMO Į PATYČIAS  AR KITOKĮ SMURTINĮ  ELGESĮ MOKYKLOJE  ATMINTINĖ