DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS

Aktualności

Ką svarbu žinoti registruojantis į sostinės mokyklas…

SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (naujas)

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2018-02-28 d. priėmė du,  visiems svarbius sprendimus:

 Nr. 1-1366 „DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ (patvirtintą priėmimo tvarką ). 

Nr. 1-1385 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ TVIRTINIMO“ (mokyklų aptarnavimo teritorijas galima pasižiūrėti interaktyviame mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapyje, pasirinkus mokomąją kalbą, klasę ir įvedus tikslų deklaruotos gyvenamosios vietos adresą: https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools#).