Konkurs kaligraficzny klas 3

W kwietniu bieżącego roku w naszej szkole odbył się szkolny konkurs kaligrafii klas 3. Celem konkursu, było doskonalenie pisma ręcznego, a przy okazji kształtowanie charakteru i cierpliwości. Zadaniem uczestników - zgodnie z regulaminem konkursu - było nie tylko piękne i bezbłędne przepisanie wiersza o wiośnie, ale i estetyczna oprawa wiersza. 

Organizatorzy konkursu (panie klas 3), oceniając prace, brały pod uwagę czytelność zapisu, estetykę, kształt i proporcjonalność liter, dbałość o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. Wyniki konkursu przedstawiły się następująco: z każdej klasy wyłoniono 5 najlepszych prac. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, natomiast wszyscy pozostali uczestnicy kaligraficznych zmagań - podziękowania za udział.

Gratulujemy laureatom sukcesu, a pozostałym uczestnikom - udziału w konkursie.

Organizatorzy: wychowawczynie klas 3