Pirmokų šventė

Naujienos Netradicinis ugdymas

Gegužės 19 dieną mūsų progimnazijos 1a ir 1b klasių mokiniai pakvietė savo tėvelius, senelius, kitų klasių pirmokus, auklėtojas bei administraciją į "Abėcėlės" šventę. Vaikai norėjo parodyti, kiek daug išmoko lietuvių kalbos pamokose. Renginys prasidėjo vaidinimu "Kas namelyje gyvena?". Ši visiems gerai žinoma pasaka patiko ir mūsų mokiniams.

Į šventę atvykęs E.Mieželaičio sukurtas personažas Zuikis Puikis (jį įkūnijo 4c klasės mokinė Dagmara) norėjo sužinoti, ar pirmokai išmoko dainuoti lietuviškas daineles, sekti pasakas, deklamuoti eilėraščius, šokti, minti mįsles. Mokiniai įrodė, kad ne veltui leido laiką pamokose.

Pirmokėliai pasigyrė savo užaugintomis pupomis. Didžiausios pupos šeimininke šiais metais tapo Emilija iš 1a klasės.

Pirmokus ir jų svečius pralinksmino į šventę atvykę 4c klasės mokiniai, kurie suvaidino trumpą vaidinimą "Pelių mūšis". Viena iš pelyčių (mokinė Dominika) sušoko energingą breiko šokį.

Progimnazijos direktorė negailėjo šventės dalyviams gražių žodžių bei apdovanojo juos saldžiais prizais.

Lietuvių kalbos mokytojos

Renata Denkovska ir Ana Vaitkūnienė