Piękna tradycja

Aktualia Wychowanie nietradycyjne

Już się stało tradycją, że w przeddzień dnia Niepodległości Litwy uczniowie klas początkowych przedstawiają bajeczkę w języku litewskim. W tym roku na muzyczny spektakl "Kotek i kogucik" zaprosili uczniowie klasy 3b na czele z chórem ,,Olalajki”. Myślą przewodnią przedstawienia było stare i wymowne przysłowie, które głosi, iż dobrego przyjaciela można poznać tylko w biedzie.

Aktorzy byli nagrodzeni gorącymi oklaskami oraz słodyczami!