Pedagog specjalny

Krystyna Grodź

gab. Nr. 233

Cele i zadania:

  • Zapewnienie postępów w nauce, opracowanie metod  motywacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • Zapewnienie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnychniezbędnych warunków do ich rozwoju i nauki;
  • Zidentyfikowanie i stosowanie specjalnych metod nauczania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Funkcje pedagoga specjalnego w szkole:

  • Realizuje program nauczania dzieci, o specjalnych potrzebach edukacyjnych,dostosowany do ich tempa rozwoju oraz indywidualnych zdolności i możliwości;
  • Podejmuje działania na rzecz integracji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnychze społecznością szkolną;
  • Przeprowadza diagnozę pedagogiczną, rozpoznaje mocne i słabe strony ucznia;
  • Konsultuje rodziców i nauczycieli;
  • Bierze udział w pracy szkolnej komisji VGK;
  • Współpracuje ze szkolnym logopedą, psychologiem, pedagogiem społecznym, wychowawcami oraz nauczycielami;
  • Współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

Czas pracy

                      Zajęcia (praca z uczniami)          Inne

Poniedziałek        9.45 – 10.50                           13.45 – 14.45

Wtorek                9.45 – 10.50  12.45 – 13.45     13.45 – 14.45

Środa                  9.45 – 10.50

Czwartek            10.50 – 13.40                          13.45 – 14.15

Piątek                 8.50 – 9.45; 12.45 – 13.45

Rozkład zajęć

Dzień              Lekcja      Klasa

Poniedziałek           3          2c

Wtorek                3  6         2c 4a

Środa                    3          2a

Czwartek           4 5 6       4c 2a Spec.

Piątek                 2 6        4c Spec.