Patron szkoły w naszych myślach, sercach, pracach!

Aktualia Wychowanie nietradycyjne

Uczniowie klas ósmych naszego Progimnazjum upiększyli stendy szkolne swymi pracami, które były poświęcone patronowi Janowi Pawłowi II. Pod kierownictwem nauczycielek języka litewskiego G. Vaitiekėnienė oraz I. Jakštienė oraz pani od plastyki J. Krušinskaitė ósmacy nie tylko rysowali portret papieża, ale także tłumaczyli na język litewski wiersze dedykowane Ojcowi Świętemu.