Padėka

Naujienos

vv

Džiaugiamės ir tariame nuoširdų ačiū visiems dalyvavusiems akcijoje "Knygų kalėdos". Mūsų biblioteka dovanų gavo 107 knygas.

Dėkojame 2e, 3b, 1c, 4b, 1e, 7d ir 3c klasėms!

Smagu, kad akcijoje sudalyvavo daug mokinių! Tai A. Černiak 7b, G. Gieglytė 7b, E. Šablovinskij 8b, E. Berdovska 2a, D. Geben 5a, K. Zujevič 8a, M. Kološevska 7c, P. Juškevič 2a, A. Sniežko 2a, K. Sniežko 2a, J. Marcinkevič 7c, A. Bokšanska 1c, D. Voronecki 6a, T. Senkevič 4d, A. Pavlovič 6a, M. Moločko 7b, E. Piekarskytė 7b, K. Misevič 7b, P. Iliukevič 5a, K. Kliukauskaitė 5a, E. Cicėnaitė 5a, K. Višnevska 5d, S. Pašiūnaitė 5d, K. Veršilo 5d, E. Žuralovič 7c, E. Voitkevič 7c, A. Skubilovaitė 7c, J. Pavliukovič 7d, A. Narkevič 7c.

Taip pat norime padėkoti mokytojoms E. Noskienei, I. Jakštienei, E. Gerulaitienei, E. Steiblienei ir E. Stankevičienei.

Bibliotekininkės