Od jesiennej – do plastycznej wędrówki

Aktualia Wychowanie nietradycyjne

Pewnego pięknego jesiennego dnia uczniowie 2a klasy razem ze swoją wychowawczynią  p. Jadwigą Stankiewicz wybrali się na pieszą wycieczkę do Karmazyn (koło Dukszt), gdzie na prawym brzegu Wilii rozciąga się falisto – pagórkowaty, poprzecinany parowami i pokryty starymi dębami i sosnami,  prześliczny naturalny park.  Celem wyprawy było kształtowanie nawyków prozdrowotnych,  zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w lesie jesienią, rozpoznawanie drzew, zbieranie leśnych skarbów oraz wdrażanie do aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego.

Leśna ścieżka przyrodniczo-turystyczna poprowadziła wszystkich w głąb pięknego krajobrazu. Podczas wielogodzinnego spaceru uczniowie mogli nie tylko podziwiać drzewa i krzewy, ale i zebrać liście, szyszki, żołędzie; wykonać odciski kory wybranych przez siebie drzew, wymierzyć ich grubość oraz rozpoznać odgłosy niektórych ptaków.  Przy brzegu Wilii udało się pokarmić chlebem dzikie kaczki- cyranki.

Na zakończenie spotkania uczniów czekało ognisko, gdzie piekły się kiełbaski i miły odpoczynek przed drogą powrotną.

Uczniowie wrócili z wycieczki z naręczami kolorowych liści i innych skarbów, pełni wrażeń, zachwyceni pięknymi barwami jesiennego lasu.

Uczniowie innych klas początkowych: klasy 2b, 3b, 3c, 4b i klasy specjalnej również nagromadzili pięknie wybarwione liście podczas spaceru jesiennego. Wszystkie liście zostały dokładnie wysuszone pomiędzy kartkami gazet, pod stertą ciężkich książek. Dopiero wtedy, podczas zajęć  puszczono wodze fantazji i dopasowując kształt, kolor i wielkość listków, wyczarowano zabawne zwierzątka, które można było obejrzeć na wystawie.