Didžiojo penktadienio minėjimas Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje

Naujienos

Prieš 16 metų, balandžio 2 dieną, į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo šv. Jonas Paulius II. Šiais metais ši diena sutapo su Didžiuoju penktadieniu. Norėdami pagerbti mūsų mokyklos globėją, prisiminti jo mintis, o taip pat ypatingai išgyventi Didžiojo penktadienio slėpinį, vidudienį prie paminklo, esančio progimnazijos kieme, susitiko hospiso savanoriai, atvykę kartu su ses. Michaela, mūsų progimnazijos priešmokyklinio ugdymo klasės ir specialiosios klasės mokiniai bei jų mokytojos. Po bendros maldos svečiai „Vilties bėgime“išvyko į vietas, susijusias su šv. Jonu Pauliumi II Vilniuje, o taip pat į vietas, susijusias su „Vilties laukais“.

„Vilties laukų“kampanija yra skirta Jono Pauliaus II asmenybei. Prieš metus mūsų progimnazijos kieme buvo pasodinti narcizų, simbolizuojančių pergalę, altruizmą ir vienybę su ligoniais, svogūnėliai. Jie jau išdygo ir netrukus pavirs „Vilties laukais“.Tose vietose, kur narcizai sužydės JP II raidžių forma, atsirado ir informacinės lentelės su užrašu „Vilties laukai“, primenančios, kad „Viltis ateina pas žmogų kartu su kitu žmogumi“(Dantė Aligjeris). Būkime širdimi ir malda kartu – nuotoliniu būdu, bet su artimu ir su viltimi.