OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W PROGIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W WILNIE

Aktualia Wychowanie nietradycyjne

10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości Polski, zespoły „Olalajki”, „Nastolatki”, klasy 4a i 4c zaprosiły początkówkę na uroczysty koncert p.t. „Niepodległość – trudne słowo.” Koncert obejrzeli również goście z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, którzy tradycyjnie w tym czasie odwiedzają nasze progimnazjum.

Natomiast 14 listopada uczniowie klas 7A oraz 8D przedstawili montaż słowno-muzyczny pod tytułem „Pamiętajmy o tych, co już powrotu nie mają…” . Podczas którego widzowie mogli obejrzeć filmy z historii Polski, posłuchać pieśń patriotycznych oraz wsłuchać się w piękno poezji polskiej.