Obchody Dnia Papieskiego

Aktualia

16 października przypada 37  rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Co roku wspólnota naszego progimnazjum, przybyli goście uroczyście obchodzimy ten dzień – Dzień Patrona, Świętego Jana Pawła II.

Z tej okazji w  kościele bł. Jerzego Matulewicza została odprawiona Msza Święta , celebrowana przez księdza Witalego. W uroczystej Mszy Świetej dziękowaliśmy za ten wybór i lata opieki nad nami. Jan Paweł II wywarł szczególny wpływ na losy Kościoła katolickiego i całego świata, jak i na każdego z nas.

Korzystając z powagi chwili uczniowie klas 1, 5 złożyli uroczystą przysięgę. Ślubowali  szanować tradycje szkoły  oraz godnie nosić imię ucznia progimnazjum im. Jana Pawła II.