Nordic Walking – instrukcja chodzenia z kijkami w 3 krokach

Aktualia Wychowanie nietradycyjne

13 listopada nauczycielka wychowania fizycznego Karolina Kitkowska zaangażowała uczniów klas piątych do nietradycyjnej lekcji-marszu z kijkami, który jest na Litwie już popularny i lubiany. Lekcja była poświęcona obchodom Dniu Niepodległości Polski. Nauczycielka wielokrotnie zachęcała uczniów do spędzania wolnego czasu aktywnie, do uprawiania sportu. Tym razem piątoklasiści mieli okazję zapoznać się z instrukcją prawidłowego chodzenia z kijkami, z techniką trzymania kijków. Po marszu uczniowie odpowiadali na pytania o Dniu Niepodległości Polski, o ważnych datach i faktach historycznych.

Karolina Kitkovska