NIETRADYCYJNA LEKCJA ANGIELSKIEGO

Aktualia Wychowanie nietradycyjne

"Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa."

Mary Lou Cook

W marcu uczniowie klasy 8a wraz z nauczycielką języka angielskiego Nadieżdą Rusiecką zaprosili wszystkich uczniów klas 8 na nietradycyjną lekcję języka angielskiego poświęconą Szkocji i jej tradycjom. Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej części organizatorzy przybliżyli widzom Szkocję, jej historię i tradycje. Uczniowie nie tylko przedstawili przygotowane prezentacje o wyjątkowych krajobrazach, słynnych postaciach oraz niezwykłych tradycjach Szkocji, ale również przybliżyli widzom poezję najwybitniejszego narodowego poety szkockiego Roberta Burnsa. W drugiej części imprezy zostali zaangażowani wszyscy ósmoklasiści. Prowadzący utworzyli 11 drużyn, które zmagały się w kilku konkurencjach. Ponieważ drużyny utworzono losowo, łączyły one uczniów z różnych klas. Każdy mógł popisać się zdobytą wiedzą oraz wykazać się zdolnościami. Zawodnicy musieli m.in. rozwiązać krzyżówkę i odpowiedzieć na pytania o Szkocji, a także zilustrować wylosowany wiersz. Wszyscy nie tylko mieli okazję używać języka angielskiego w praktyce, ale również świetnie się bawili. Na zakończenie wyłoniono drużyny zwycięzców oraz wspólnie zaśpiewano popularną szkocką pieśń Auld Lang Syne.