Nietradycyjna integrowana lekcja historii i języka litewskiego

Aktualia

W ostatnim tygodniu kwietnia uczniowie klas 6a i 6c mieli integrowaną lekcję historii i języka litewskiego "Siostry Bałtyku i ich sąsiedzi" (naucz. B. Antonienko, E. Gerulaitienė, E. Stankevičienė i L. Mikšėnienė). Korzystając z technologii informacyjnych, szóstoklasiści szukali informacji o Krajach Bałtyckich oraz sąsiadujących państwach. Następnie w grupach  opracowali zebraną informację i przedstawili innym. Dzieci wyjaśniły, ile mieszkańców zamieszkuje dane państwa, kto jest prezydentem lub królem, jakie miejscowości są najpopularniejsze wśród turystów. Zapoznali się z tradycyjnymi daniami mieszkańców.

Uczniowie pracowali aktywnie, w duchu zdrowej rywalizacji.