Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019 m.

Naujienos

2019 m. pavasarį Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas bus vykdomas 2, 4 ir 6 klasėse

Nuo 2018–2019 m.m. pradedamas NMPP vykdymo perkėlimas į elektroninę erdvę. Šiais mokslo metais NMPP 8 klasėje iki šiol vykdytu formatu nebus vykdomas. 

2018–2019 m. m. planuojama vykdyti bandomąjį 8 klasės matematinio ir gamtamokslio ugdymo pasiekimų vertinimą elektroninėje erdvėje

2019 m. standartizuotų testų tvarkaraštis

                                                                                                                     Parengta pagal NEC informaciją