Mokymosi sutarčių pasirašymas

Naujienos

Gerbiami Tėveliai,

Pranešame, kad mokymosi sutartys su priimtų mokinių tėveliais bus pasirašomos su klasių vadovais rugpjūčio mėn.

Apie tai Jūs būsite išsamiai informuoti.

Mokyklos administracija