Mokslo metų pradžios šventė

Naujienos
   

Šiemet Rugsėjo 1-osios šventė sutapo su dar vienu labai svarbiu įvykiu mūsų bendruomenei. Mokyklos direktorė Janina Vysocka pasveikino susirinkusius ir pranešė naujieną: nuo rugsėjo 1 – osios mūsų mokykla tapo PROGIMNAZIJA.

Šventėj dalyvavę garbingi svečiai Lietuvos Lenkų Sąjungos sekretorius Edvard Trusevič ir Pal. Jurgio Matulaičio parapijos bažnyčios kunigai Edvard Dukel ir Vitalij Kisel, palinkėjo mokiniams naujų įspūdžių, gerų draugų ir sėkmės moksle. 

Pirmąjį kartą kupini jaudulio mokyklos slenkstį peržengė 11 priešmokyklinukų ir 62 pirmokai.

   

 Po gražių šventės akimirkų, mokiniai su tėveliais buvo pakviesti į klases, kur galėjo pasikalbėti aktualiais klausimais bei maloniai pabendrauti.