MOKINIŲ, PRIIMAMŲ Į PROGIMNAZIJĄ NUO 2020-09-01 SĄRAŠAI

Naujienos

PRIIMTŲ į 1 KLASĘ MOKINIŲ REGISTRACIJOS NUMERIŲ SĄRAŠAS:

1 klasių sąrašas

PRIIMTŲ į 3 KLASĘ MOKINIŲ REGISTRACIJOS NUMERIŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr.

Mokinio registracijos Nr.

1

MOK – 47232

2

MOK – 47685

PRIIMTŲ į 4 KLASĘ MOKINIŲ REGISTRACIJOS NUMERIŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr.

Mokinio registracijos Nr.

1

MOK – 51070

PRIIMTŲ į 5 KLASĘ MOKINIŲ REGISTRACIJOS NUMERIŲ SĄRAŠAS:

5 klasių sąrašas

PRIIMTŲ į 6 KLASĘ MOKINIŲ REGISTRACIJOS NUMERIŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr.

Mokinio registracijos Nr.

1

MOK – 45187

2

MOK – 52943

PRIIMTŲ į 7 KLASĘ MOKINIŲ REGISTRACIJOS NUMERIŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr.

Mokinio registracijos Nr.

1

MOK – 56929

PRIIMTŲ į 8 KLASĘ MOKINIŲ REGISTRACIJOS NUMERIŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr.

Mokinio registracijos Nr.

1

MOK – 45181

2

MOK – 47223