Naujienos

„Mokant kalbas, namai yra visur.” (Edward de Waal)

fdVasario 12 dieną 5c klasėje vyko integruota anglų ir lenkų kalbos pamoka "Mano namuose". Jos metu mokiniai suprato, kad iš pirmo žvilgsnio tarpusavy nenusiję dalykai turi daug bendra.

Pamokos metu penktokai apibendrino žinias apie prielinksnį, praktiškai taikė tai, ko išmoko lenkų ir anglų kalbos pamokose, turtino savo žodyną, atlikdami įvairias užduotis mokėsi bendradarbiauti bei planuoti.

Darbo grupėmis metu mokiniai gavo įvairias užduotis, pvz.: vartojant nurodytus prielinksnius aprašyti klasę, įrašyti prielinksnius į tekstą, rasti šią kalbos dalį frazeologizmuose ir kt.

Trumpos refleksijos metu, įvertindami savo ir kitų darbą pamokoje, mokiniai nurodė, kad jiems labai patiko grupinis darbas, dviejų dalykų sujungimas bei pabrėžė, kad norėtų daugiau tokių netradicinių užsiėmimų.

Džiaugiamės mūsų mokinių darbo rezultatais bei tuo, kad penktokai teigiamai įvertino integruotą dviejų kalbų pamoką. Tai, be abejo, mus paskatino ateityje pravesti  daugiau tokių užsiėmimų.

Anglų ir lenkų kalbų mokytojos N. Rusecka, M. Vasilevska, B. Ustjanovska