Mikołajki

Aktualia

     Dzień św. Mikołaja zapowiadał dużo zabaw, ,,słodkich upominków” oraz innych atrakcji. Najbardziej cieszyły się dzieci 0 – 5 klas, gdyż odwiedził je Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami – elfami. Uczniowie spotkali gości owacjami i głośnymi okrzykami. Wszyscy chętnie brali udział w zabawach oraz zawodach. Dzieci miały okazję posiedzieć na kolanach u sędziwego staruszka w czerwonym stroju. Wiadomo, że święto to kojarzy sie z drobnymi upominkami. Mikołaj wszystkich poczęstował słodyczami.
      Po odejściu gości, w klasach zapanowała atmosfera zbliżających się świąt.

Serdecznie dziękujemy samorządowi uczniowskiemu za wspaniałą imprezę!