Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Aktualia

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. W naszej szkole cały tydzień (od 18 do 22 listopada) przeznaczyliśmy na szczególne zaakcentowanie tolerancji. W każdej klasie wychowawcy przeprowadzili zajęcia, których podsumowaniem były przygotowane przez uczniów latarnie morskie, które w tym roku są symbolem Dnia Tolerancji. Obecnie wynik pracy uczniów można podziwiać na parterze przy wejściu do szkoły.

Mamy nadzieję, że wszystkie działania, które w tym tygodniu towarzyszyły uczniom, pogłębiły ich wiedzę na temat tolerancji, stały się refleksją nad postawami wobec innych osób, otworzyły nasze serca i zachęciły do pokonywania trudności, wynikających z braku tolerancji. Podjęta przez naszą szkołę inicjatywa miała na celu poruszenie w nas struny wrażliwości i spojrzenia na innych ludzi z wyrozumiałością.